Jaunumi

Aktuālākā informācija un jaunākās attīstības tendences aprūpes mājās pakalpojumu jomā

Atsauksmes

Mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par mūsu darbu.
Mēs augstu vērtējam katru atsauksmi

Vakances

Mēs priecājamies par sadarbību ar profesionāļiem
Mūsu piedāvātās vakances Jums

Tālākizglītība

Piedāvājam profesionālās pilnveides izglītības kursus
Medicīnas māsām un ārstu palīgiem

Vēstule par sociālo pakalpojumu maksas palielināšanu

Nilam Ušakovam
Rīgas domes Priekšsēdētājam
Rīgas dome, Rātslaukums 1
Rīga, LV-1539

Kopijas:
Olgai Veidiņai, RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājai

Inesei Šveklei
RD Labklājības departamenta direktorei

Godātais Ušakova kungs,

Vēršamies pie Jums ar aicinājumu paaugstināt stundas likmi mājas sociālās aprūpes nodrošinātājiem Rīgas pilsētā. Sociālās aprūpes mājas apstākļos pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā dzīvojošajiem Rīgas Domes Labklājības departamenta klientiem nodrošina 6 organizācijas: SIA „Mentamed”, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, SIA „Mājas Aprūpe”, SIA „Aprūpes Birojs”, biedrība "Latvijas Samariešu Apvienība", biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” un SIA „Pirmais Patronāžas serviss”

Diemžēl RD Labklājības departamenta piedāvātā darba stundas likme (LVL 2,10) šobrīd vairs nesedz pakalpojuma izmaksas. Minētā likme ir spēkā kopš 01.01. 2010., un ceturto gadu nav mainīta.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2012. gadā bija vērojams straujš energoresursu cenu kāpums, t.sk. siltumenerģijai par 14,6% , dabas gāzei par 17,3%, bet degvielai par vidēji 4,5%. Ekonomikas analītiķi prognozē, ka inflācija valstī šogad varētu sasniegt pat 3%. Minēto izmaksu pieaugums tiešā veidā atsaucas uz mājas sociālās aprūpes darba organizēšanu un atalgojuma noteikšanu aprūpētājiem.

Godātais Ušakova kungs,

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir cilvēks, kam nepieciešama ne tikai atbildības sajūta un precizitāte, bet arī empātija, līdzjūtība, rūpība, fizisks spēks un drosme. Šo darbu nevar veikt kurš katrs. Bez atbilstošas izglītības un praktiskās pieredzes, aprūpētājam jābūt zināšanām par cilvēka fiziskās, garīgās attīstības, uzvedības priekšnoteikumiem, par cilvēka iekšējās un ārējās vides mijiedarbību, par cilvēka novecošanu, par komunikācijas metodēm ar klientiem, un, protams, zināšanām par veselīgu dzīvesveidu un mājturību.

Tāpat aprūpētāji nemitīgi paaugstina savu profesionālo izglītību – piedalās profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās ne mazāk kā 30 akadēmiskās stundas 12 mēnešos, saistībā ar sociālās aprūpes novitātēm.

Pie līdzšinējās apmaksas likmes, mēs, kā aprūpes personāla profesionālo organizāciju pārstāvji, Latvijas veselības un sociālās aprūpes arodbiedrības pārstāvji, mājas sociālās aprūpes organizētāji un darba devēji, nespējam nodrošināt aprūpētājām lielāku darba algu kā LVL 145. – 150.-/mēnesī netto, kas, domājam, nenoliegsiet, ir cilvēka cieņu pazemojošs atalgojums par šo smago un atbildīgo pilnās slodzes darbu. Turklāt darba devējs nespēj nodrošināt darba apģērbu, pilnībā segt ar klientu aprūpi saistītos transporta izdevumus, apmaksāt sakaru līdzekļus, kas obligāti ir nepieciešami gan klientu, gan pašu aprūpētāju drošībai.

Tāpēc mēs – mājas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji Rīgas pilsētā - aicinām paaugstināt darba stundas likmi līdz LVL 2.50/stundā, kas būtu līdzvērtīgi aprūpētāju darba apmaksai sociālās aprūpes centros, un Rīgas rajonā mājās sociālās aprūpēs pakalpojumu sniedzējiem ļautu nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu personālam un sniegtu iespēju darba devējiem izpildīt nepieciešamos nosacījumus kvalitatīvai darba izpildei.

Godātais Ušakova kungs, mēs ceram uz Jūsu izpratni un atsaucību, jo kvalitatīvu aprūpi, iejūtīgu attieksmi pret klientu var nodrošināt tikai prasmīgas aprūpētājas ar augstu profesionālo un sociālo kompetenci, kuras saņem pienācīgu atlīdzību par paveikto darbu.

datums

I.Laimiņa_________________
Latvijas Ambulatorās medicīnas māsu un sociālās aprūpes darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja


    I.Irša ________________
SIA „Aprūpes Birojs” direktore


D.Veikina ________________
Latvijas māsu un māsu palīgu profesionālo organizāciju savienības valdes priekšsēdētāja


    O.Vasiļevska _________________
Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodorganizācijas „Aprūpe” priekšsēdētāja


A.Bērziņš ________________
Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors

T.Galeja-Gruntmane _______________
Latvijas „Aprūpe mājās” asociācijas valdes priekšsēdētāja

M.Grundšteina-Gruzdiņa _____________
Biedrības „Svētā Jāņa palīdzība” direktore


A.Ruņģe _______________
SIA „MENTAMED” valdes locekle


I.Titova ________________
SIA „Mājas aprūpe” direktore

A.Krompans _______________
SIA „Pirmais Patronāžas Serviss” direktora vietnieks

V.Nagobads ________________
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” prezidents  

Nilam Ušakovam
Rīgas domes Priekšsēdētājam
Rīgas dome, Rātslaukums 1
Rīga, LV-1539

Kopijas:
Olgai Veidiņai, RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājai

Inesei Šveklei
RD Labklājības departamenta direktorei

Godātais Ušakova kungs,

Vēršamies pie Jums ar aicinājumu paaugstināt stundas likmi mājas sociālās aprūpes nodrošinātājiem Rīgas pilsētā. Sociālās aprūpes mājas apstākļos pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā dzīvojošajiem Rīgas Domes Labklājības departamenta klientiem nodrošina 6 organizācijas: SIA „Mentamed”, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, SIA „Mājas Aprūpe”, SIA „Aprūpes Birojs”, biedrība "Latvijas Samariešu Apvienība", biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība” un SIA „Pirmais Patronāžas serviss”

Diemžēl RD Labklājības departamenta piedāvātā darba stundas likme (LVL 2,10) šobrīd vairs nesedz pakalpojuma izmaksas. Minētā likme ir spēkā kopš 01.01. 2010., un ceturto gadu nav mainīta.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2012. gadā bija vērojams straujš energoresursu cenu kāpums, t.sk. siltumenerģijai par 14,6% , dabas gāzei par 17,3%, bet degvielai par vidēji 4,5%. Ekonomikas analītiķi prognozē, ka inflācija valstī šogad varētu sasniegt pat 3%. Minēto izmaksu pieaugums tiešā veidā atsaucas uz mājas sociālās aprūpes darba organizēšanu un atalgojuma noteikšanu aprūpētājiem.

Godātais Ušakova kungs,

Sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir cilvēks, kam nepieciešama ne tikai atbildības sajūta un precizitāte, bet arī empātija, līdzjūtība, rūpība, fizisks spēks un drosme. Šo darbu nevar veikt kurš katrs. Bez atbilstošas izglītības un praktiskās pieredzes, aprūpētājam jābūt zināšanām par cilvēka fiziskās, garīgās attīstības, uzvedības priekšnoteikumiem, par cilvēka iekšējās un ārējās vides mijiedarbību, par cilvēka novecošanu, par komunikācijas metodēm ar klientiem, un, protams, zināšanām par veselīgu dzīvesveidu un mājturību.

Tāpat aprūpētāji nemitīgi paaugstina savu profesionālo izglītību – piedalās profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās ne mazāk kā 30 akadēmiskās stundas 12 mēnešos, saistībā ar sociālās aprūpes novitātēm.

Pie līdzšinējās apmaksas likmes, mēs, kā aprūpes personāla profesionālo organizāciju pārstāvji, Latvijas veselības un sociālās aprūpes arodbiedrības pārstāvji, mājas sociālās aprūpes organizētāji un darba devēji, nespējam nodrošināt aprūpētājām lielāku darba algu kā LVL 145. – 150.-/mēnesī netto, kas, domājam, nenoliegsiet, ir cilvēka cieņu pazemojošs atalgojums par šo smago un atbildīgo pilnās slodzes darbu. Turklāt darba devējs nespēj nodrošināt darba apģērbu, pilnībā segt ar klientu aprūpi saistītos transporta izdevumus, apmaksāt sakaru līdzekļus, kas obligāti ir nepieciešami gan klientu, gan pašu aprūpētāju drošībai.

Tāpēc mēs – mājas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji Rīgas pilsētā - aicinām paaugstināt darba stundas likmi līdz LVL 2.50/stundā, kas būtu līdzvērtīgi aprūpētāju darba apmaksai sociālās aprūpes centros, un Rīgas rajonā mājās sociālās aprūpēs pakalpojumu sniedzējiem ļautu nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu personālam un sniegtu iespēju darba devējiem izpildīt nepieciešamos nosacījumus kvalitatīvai darba izpildei.

Godātais Ušakova kungs, mēs ceram uz Jūsu izpratni un atsaucību, jo kvalitatīvu aprūpi, iejūtīgu attieksmi pret klientu var nodrošināt tikai prasmīgas aprūpētājas ar augstu profesionālo un sociālo kompetenci, kuras saņem pienācīgu atlīdzību par paveikto darbu.

datums

I.Laimiņa_________________
Latvijas Ambulatorās medicīnas māsu un sociālās aprūpes darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja


    I.Irša ________________
SIA „Aprūpes Birojs” direktore


D.Veikina ________________
Latvijas māsu un māsu palīgu profesionālo organizāciju savienības valdes priekšsēdētāja


    O.Vasiļevska _________________
Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodorganizācijas „Aprūpe” priekšsēdētāja


A.Bērziņš ________________
Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors

T.Galeja-Gruntmane _______________
Latvijas „Aprūpe mājās” asociācijas valdes priekšsēdētāja

M.Grundšteina-Gruzdiņa _____________
Biedrības „Svētā Jāņa palīdzība” direktore


A.Ruņģe _______________
SIA „MENTAMED” valdes locekle


I.Titova ________________
SIA „Mājas aprūpe” direktore

A.Krompans _______________
SIA „Pirmais Patronāžas Serviss” direktora vietnieks

V.Nagobads ________________
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” prezidents  

Biroja telpas slēgtas apmeklētājiem

Cienījamie apmeklētāji! Sakarā ar COVID-19 izraisīto situāciju valstī, informējam, ka uz nenoteiktu laiku AS "Aprūpes birojs" pakalpojumam veselības aprūpe mājās vizīšu pieteikumus pieņems tikai attālināti, zvanot pa telefonu Nr. 67564595 un...

Lasīt tālāk

Informācija par veselības aprūpes mājās …

Cienījamie Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, cienījamie ģimenes ārsti! Neskatoties uz radušos situāciju valstī sakarā ar COVID-19, AS “Aprūpes birojs” savas kompetences un iespēju robežās turpina nodrošināt veselības aprūpes mājās pakalpojumus pie...

Lasīt tālāk

Piedāvājam sertificēta klīniskā psiholog…

Klīniskais psihologs sniedz atzinumu pēc psihiatra, neirologa, rehabilitologa, bērnu speciālista pieprasījuma, pirms pedagoģiski – medicīniskās komisijas, VDEĀVK.Kā arī: Veic intelektuālo spēju, kognitīvo traucējumu, psihisko procesu norises, personības, emocionālās sfēras izpēti...

Lasīt tālāk

Aprūpes birojs kontakti

Ūnijas iela 40, Rīga, LV-1084
6 756 4595
Mob.  283 24 199
676 93 156
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

logo apc

Nosūtīt īsziņu administrācijai

captcha
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree